Dahl Fiskeri sin historie - Dahl Fiskeri AS - Vi bringer fisk til det globale matfatet

Dahl Fiskeri AS sin historie

Hansen Dahl Fiskeri / Hansen Dahl Eiendom ble etablert i 1991 som P/R Hansen Dahl ANS av Dag Hansen og Birger H. Dahl.

I 2016 gjorde vi en navneendring. Der Nyholmen AS ble fusjonert inn i Hansen Dahl fiskeri, og vi endret navnet til Dahl Fiskeri AS. I dag heter selskapene Dahl Fiskeri AS og B.H Dahl Eiendom AS som er heleid av selskapet Birger H. Dahl AS (konsern) med Birger Dahl jr. , Roger Arne Dahl og Birger H. Dahl som aksjonærer.


Starten var kjøp av M/S ”Marna Hepsø” – et ringnotfartøy med konsesjon. (7150 hl) Dette fartøyet , som etter hvert ble omdøpt til ”Lurøy”- var i selskapets eie fram til høsten 1994 . Dette fartøyet ble erstattet med ”gamle Nordfisk ” – som fikk navnet Lurøy og etter vel et år ble sendt til Tasmania, samt kjøp av 2 andre fartøyer med konsesjoner ”Vestbas” fra Fosnavåg og ”Senior” fra Magnus Ytterstad.”Vestbas” ble omdøpt til ”Kvannøy” , mens Seniornamnet har vi beholdt og brukt på flere fartøyer og nummer fire(ex Tromsøybuen”) er i drift sammen med ”Kvannøy”. Begge fartøyene har konsesjon på 650 basistonn i ringnot + tråling.


Selskapet var initiativtager til etableringen av Bodø Fiskeindustri AS.

Tas Pelagic (Australia) – ble solgt etter ca 10 års drift i 2006.

Selskapet eier via døtre - Bodø fryseterminal AS og Valenterminalen (Bodø Notbøteri AS).

Driften av fartøyene er organisert gjennom Dahl Fiskeri AS og totalt sysselsetter konsernets aktiviteter ca 40 ansatte

Omsetning totalt ca 140 mill i 2016.