Vi bringer fisk til det globale matfatet - Dahl Fiskeri AS - Dahl Fiskeri AS - Vi bringer fisk til det globale matfatet

dahl fiskeri as

Vi bringer fisk til det globale matfatet.

Velkommen til dahl fiskeri as

Vi fisker med not og trål både i norsk og utenlandsk farvann.

Fra Barentshavet i nord til Skagerak i sør, Island, Jan Mayen, Grønland og langt til havs vest for Irland.

Dahl Fiskeri AS eier og administrerer to ringnotfartøy, MS Kvannøy og MS Senior som driver fiske etter pelagisk fisk med ringnot og flytetrål. Begge fartøyene har ringnotkonsesjon på 650 basistonn, i tillegg til at Kvannøy har kolmuletråltillatelse og Senior vassildtråltillatelse.

Driften av fartøyene er organisert gjennom Dahl Fiskeri AS og totalt sysselsetter konsernets aktiviteter ca 40 ansatte.

2 ringnotfartøy

Sysselsetter ca 40 ansatte

Over 25 år i bransjen

M/S Kvannøy

Kombinert snurper og tråler.


Byggeår: 2015

Størrelse: 78 meter lang og 15,5 meter bred

RSW kapasitet: ca. 2500 m3

Besetning: 9 om bord

Følg med på hvor fartøyet befinner seg:

M/S Senior

Ringnot/Pelagisk trål

Byggeår: 1989
Kvote: Ringnot 650 basistonn

Størrelse: 63,5m B: 12m

RSW kapasitet: ca. 1580 m3

Besetning: 9 om bord

Følg med på hvor fartøyet befinner seg: