Fartøyet M/S Kvannøy - Dahl Fiskeri AS - Vi bringer fisk til det globale matfatet

   m/S Kvannøy.  

Informasjon om fartøyet

Kombinert snurper og tråler.
Byggeår 2015
78 meter lang og 15,5 meter bred
RSW kapasitet: ca. 2500 m3
Besetning: 9 om bord
Ex. M/S Kvannøy (Byttet navn i Juni 2015)
Tidligere Haugagut, nå M/S Senior
Ringnot/Pelagisk trål
RSW fartøy
Byggeår: 1989
Kvote: 850 basistonn + 2 kolmulekonsesjoner
L: 80 m B: 12m
RSW kapasitet: ca. 1580 m3
Omsetning: 50-80 mill. kr.
Besetning: 9 om bord
Ex. M/S Kvannøy. (Solgt mars 2013)
Ringnot/Pelagisk trål
Solgt til Færøyene i Mars 2013
Heter nå "Christian ì Gròtinum"
Produksjonsfartøy
L: 84 m
Byggeår: 2002/2008
Kvote: Ringnot 650 basistonn Kolmule
Produksjon: 120 - 160 tonn filet/24 h
Innfrysningskapasitet: 200 tonn/24 h
Lastekapasitet: 750 tonn frysevarer og 2000 tonn RSW
Omsetning: 80-100 mill. kr.
Besetning: 14 om bord
Totalt ansatte: 26