Dahl Fiskeri eier og administrerer to ringnotfartøy - Dahl Fiskeri AS - Vi bringer fisk til det globale matfatet

Om oss

Dahl konsernet består av to morselskap, Dahl Fiskeri AS (DF) og B.H.Dahl Eiendom AS (BHDE).
 

Konsernet har til sammen ca 40 ansatte og hadde i 2019 en omsetning på 118 mill.


 

Dahl Fiskeri AS eier og administrerer to ringnotfartøy, MS Kvannøy og MS Senior som driver fiske etter pelagisk fisk med ringnot og flytetrål. Begge fartøyene har ringnotkonsesjon på 850 basistonn, i tillegg til to kolmulekonsesjoner på Kvannøy og en på Senior. Det er i dag totalt 33 personer ansatt på fartøysiden.


 

Selskapet eier 50 % av Kaikanten AS, som eier næringseiendom i Jernbaneveien 100 (tidligere NRK-bygget). Det er her selskapets hovedkontor er, og administrasjonen på 4 ansatte har sine kontorer.