Dahl Fiskeri eier og administrerer to ringnotfartøy - Dahl Fiskeri AS - Vi bringer fisk til det globale matfatet

Om oss

Dahl konsernet består av to morselskap, Dahl Fiskeri AS (DF) og B.H.Dahl Eiendom AS (BHDE).
 

Konsernet har til sammen ca 40 ansatte og hadde i 2017 en omsetning på 102 mill.


 

Dahl Fiskeri AS eier og administrerer to ringnotfartøy, MS Kvannøy og MS Senior som driver fiske etter pelagisk fisk med ringnot og flytetrål. Begge fartøyene har ringnotkonsesjon på 650 basistonn, i tillegg til at Kvannøy har kolmuletråltillatelse. Det er i dag totalt 33 personer ansatt på fartøysiden.


 

Selskapet administrerer i tillegg et fryselager beliggende på Burøya (Valenterminalen)

BHDE eier Burøyveien 11.

Konsernet har 4 ansatte i administrasjonen og kontorlokalene ligger i tredje etasje i Burøyveien 11.