Fiskeri med to båter, fryselager og notbøteri - Dahl Fiskeri AS - Vi bringer fisk til det globale matfatet

Om oss

Dahl konsernet består av to morselskap, Dahl Fiskeri AS (DF) og B.H.Dahl Eiendom AS (BHDE).

Konsernet har til sammen ca 40 ansatte og hadde i 2016 en omsetning på ca 140 mill.


Dahl Fiskeri AS eier og administrerer to ringnotfartøy, MS Kvannøy og MS Senior som driver fiske etter pelagisk fisk med ringnot og flytetrål. Begge fartøyene har ringnotkonsesjon på 650 basistonn, i tillegg til at Kvannøy har kolmuletråltillatelse og Senior vassildtråltillatelse. Det er i dag totalt 31 personer ansatt på fartøysiden.


Selskapet administrerer i tillegg et fryselager beliggende på Burøya (Valenterminalen)

BHDE eier Valenterminalen med bygninger og kaier sammen med Bodø Notbøteri som driver med salg og reparasjoner av fiskeredskaper.

DF har 4 ansatte i administrasjonen og kontorlokalene ligger i tredje etasje i Burøyveien 11.