Fryseterminal og lager i Bodø - Dahl Fiskeri AS - Vi bringer fisk til det globale matfatet

fryseterminal og lager

Valenterminalen


Valenterminalen består av Fryselager på ca 4 000 m2. Lageret er tilknyttet en 120 m lang betongkai med dybde på ca 10 m. Området og kai er underlagt ISPS reglement.


Fryselageret er bygd som et rent lager for frossen sild, laks, kjøtt og andre frysevarer. I hovedbyggningen har Dahl Fiskeri kontorlokaler i tredje etasje, og Bodø Notbøteri som driver reparasjon, lagring og vedlikehold av snurpenøter/trål i tredje, fjerde og femte etasje.


Vi tilbyr i tillegg mottak og lagring av frossen fisk fra norske og utenlandske fartøy med om bordproduksjon. For nærmere informasjon og eventuelle tilbud/priser, se vår kontaktside.


Beliggenhet:
Valenterminalen har beliggenhet sentralt i Bodø havn, adresse Burøyveien 11, 8012 Bodø