Historikk

Hansen Dahl Fiskeri / Hansen Dahl Eiendom ble etablert i 1991 som P/R Hansen Dahl ANS  av Dag Hansen og Birger H. Dahl.

I 2016 gjorde vi en navneendring. Der Nyholmen AS ble fusjonert inn i Hansen Dahl fiskeri, og vi endret navnet til Dahl Fiskeri AS. I dag heter selskapene Dahl Fiskeri AS og B.H Dahl Eiendom AS som er heleid av selskapet Birger H. Dahl AS (konsern) med  Birger Dahl jr. , Roger Arne Dahl og Birger H. Dahl  som aksjonærer.


Starten  var kjøp av M/S ”Marna Hepsø” – et ringnotfartøy med konsesjon. (7150 hl) Dette fartøyet , som etter hvert ble omdøpt til ”Lurøy”-  var i selskapets eie fram til høsten 1994 . Dette fartøyet ble erstattet med ”gamle Nordfisk ” – som fikk navnet Lurøy og etter vel et år ble sendt til Tasmania, samt kjøp av 2 andre fartøyer med konsesjoner ”Vestbas” fra Fosnavåg og ”Senior” fra Magnus Ytterstad.”Vestbas” ble omdøpt til ”Kvannøy” , mens Seniornamnet har vi beholdt og brukt på flere fartøyer og nummer fire(ex Tromsøybuen”)  er i  drift  sammen med ”Kvannøy”. Begge fartøyene har konsesjon på 650 basistonn i ringnot + tråling.(kolmule og stavsild).

Selskapet  var initiativtager til etableringen av Bodø Fiskeindustri AS.

Tas Pelagic (Australia) – ble solgt etter ca 10 års drift i 2006.

Selskapet eier via døtre - Bodø fryseterminal AS og Valenterminalen (Bodø Notbøteri AS).

Driften av fartøyene er organisert gjennom Dahl Fiskeri AS og totalt sysselsetter konsernets aktiviteter ca 40 ansatte

Omsetning totalt ca 140 mill i 2016.

Publisert: 06.11.08 22:58
Sist oppdatert: 02.08.17 09:48Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.


 

Publiseringsløsning levert av Nettintro ANS. Design av Bjørn Tore Hansen.